İlçe Haberleri 3.12.2020 18:05:15 2162 defa okundu

Milletvekili Şaroğlu’ndan köye dönüşler için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, çatışmalı süreç gerekçe gösterilerek 1990’lı yıllarda köy boşalmalar sonrası oluşan mağduriyete yönelik kanun teklifi hazırladı. İşte talepler:

Şaroğlu, 1994 ile 1999 yılları arasında köyleri boşaltılan yurttaşlara nakdi yardım yapılması önerisini önerdiği kanun teklifini  TBMM Başkanlığına sundu.

Kanun teklifi metninde şu ifadeler yer aldı;

GENEL GEREKÇE

Ülkemiz Doğu ve Güneydoğu illerinde uzun yıllar devam eden terör olaylarından kaynaklı, birçok yurttaşımız büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Güvenlik kaygılarından dolayı birçoğunun köylerini terk ederek, büyük kentlere göç etmek durumunda kaldığı bu yakıcı süreçten Tunceli ilimiz de olumsuz olarak etkilenmiştir.

Tunceli’de de uzun yıllar devam eden ve özellikle 1994-1999 yıllarında artış gösteren terör olayları nedeniyle yüzlerce köy ve mezra boşaltılarak, birçok bölge yasaklı ilan edilmiş ve binlerce insan göçe zorlanmıştır. Bu süreçte, ilimizin büyük bir kısmı askeri alan ilan edildiğinden kısmen veya tamamen boşaltılmış yerleşim yerlerinin yol, elektrik, içme suyu gibi alt yapıları kullanılamaz hale gelmiştir. Buralarda bulunan konutlar uzun süre sahipsiz kaldıkları için harabeye dönmüştür. Araziler, tarlalar ile yerleşim yerlerindeki okul, sağlık ocağı kullanılamaz duruma gelmiştir. Aynı şekilde, bölge halkının temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık çalışmalarının yapılma koşulları da ortadan kalkmıştır.

Öte yandan, 9.2.1996 tarihli Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Boşaltılan Yerleşim Birimleri Nedeniyle Göç Eden Yurttaşlarımızın Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla kurulan TBMM Komisyon Raporu’nda yer verilen, Dönemin OHAL Bölge Valiliğinin Kasım 1997 tarihli boşaltılan köy ve mezralar ile zorunlu olarak göç eden yurttaşlarımızın durumunu gösteren verilerine göre, Tunceli ili genelinde 183 köy 823 mezra ve 8439 haneden toplam 41939 yurttaşımız zorunlu göçe maruz bırakılmıştır.

1990'lı yıllardaki çatışma ortamından en fazla etkilenen kentlerden biri olan Tunceli ilimizde telafisi mümkün olmayan bu sancılı süreç, son dönemde yerini yavaş yavaş geri dönüşlere bırakmaktadır. Ancak gönüllü olarak köyüne geri dönmek ve yaşam koşullarını oluşturmak isteyen yurttaşlarımızın, bu durumu sağlayabilmeleri için ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu sebepten ötürü, mağdur edilen ve köyüne geri dönerek burada yeni bir yaşam kurmak isteyen yurttaşlarımızın ihtiyaçları (yeniden yerleşme, tarımsal-hayvansal zararlar vb. giderler) devlet tarafından karşılanmalıdır.

1994-1999 yılları arasında terör olaylarından kaynaklı köyleri boşaltılarak mağdur edilen ve başka illere göç edilmeye zorlanan yurttaşlarımızdan gönüllü olarak köyüne geri dönenlerin yaptıkları evin maliyeti – İçişleri Bakanlığınca oluşturulacak bir kurul gözetiminde- rayiç bir bedel karşılığında İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmalıdır. Aynı şekilde kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren köyüne geri dönmüş veya geri dönecek olan yurttaşlarımıza, yaptıkları/yapacakları ahır, ağıl ve tarımsal faaliyetlerinin bedelinin yüzde 50’si gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla Genel Müdürlük bütçesinden karşılanmalıdır.

 

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu madde ile Kanunun amacı belirlenmiştir.

MADDE 2- Bu madde ile Kanunun kapsamı belirlenmiştir.

MADDE 3- Kanunda geçen bazı kavramlar tanımlanmıştır.

MADDE 4- Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle köyleri boşaltılarak göç etmeye zorlanan yurttaşlardan gönüllü olarak köylerine döneceklerin yapacakları başvuruları değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere bir komisyon kurulması amaçlanıyor.

MADDE 5- Bu madde ile Komisyonun görevleri belirlenmiştir.

MADDE 6- Kanun kapsamında karşılanacak zararların neleri içereceği belirleniyor.

MADDE 7-Bu kanun kapsamında hak sahiplerine yapılacak yardımların vatandaşların beyanı, adli, idari ve askeri birimlerdeki bilgi ve belgeler göz önünde bulundurularak günün ekonomik koşullarına göre belirlenmesi öngörülüyor.

MADDE 8- Bu kanun kapsamında yapılmasına karar verilecek yardımın İçişleri Bakanlığı bütçesinden üç ay içerisinde ödenmesi ve bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmaması düzenleniyor.

MADDE 9- Yürürlük maddesidir.

MADDE 10- Yürütme maddesidir.

TUNCELİ İLİNDE 1994-1999 YILLARI ARASINDA KÖYLERİ BOŞALTILAN TERÖR MAĞDURU YURTTAŞLARIMIZA NAKDİ YARDIM YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Tunceli ilinde 1994-1999 yılları arasında terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle köyleri boşaltılarak göç etmeye zorlanan yurttaşlardan gönüllü olarak köylerine döneceklere yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun Tunceli ilinde 1994-1999 yılları arasında terör eylemleri veya mücadele kapsamında köyleri boşaltılarak mağdur edilen ve başka illere göç edilmeye zorlanan yurttaşlarımızdan gönüllü olarak köyüne geri dönenlere ev, ahır ve ağıl yapmaları ve tarımsal faaliyetlerde bulunmaları amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından maddi yardım yapılması hakkındaki esas ve usullere ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu kanunda geçen

Komisyon: Tespit komisyonunu

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını

İfade eder.

Tespit komisyonu

MADDE 4- (1) Tespit komisyonu, bu Kanun kapsamında yapılacak başvurular üzerine on gün içerisinde kurulur.

(2) Komisyon, bir başkan ve beş üyeden oluşur. Başkanlığını Valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının yapacağı komisyon, tarım ve köyişleri, bayındırlık ve iskan konularında uzman Tunceli’de görev yapan kamu görevlilerinden vali tarafından seçilecek birer kişi ile Tunceli Barosu Yönetim Kurulu tarafından baroya kayıtlı olanlar arasından görevlendirilecek bir avukat ve Tunceli Ziraat Odasından bir temsilciden oluşur.

(3) Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Komisyonun görevleri

MADDE 5- (1) Komisyon, 1994-1999 yılları arasında köyleri boşaltılarak mağdur edilen ve başka illere göç edilmeye zorlanan yurttaşlarımızın veya mirasçılarının başvurması halinde uğradıkları zararı tespit etmekle görevlidir.

 

Karşılanacak zararlar

MADDE 6- (1)Bu kanun kapsamında yapılacak yardımlar, köyüne gönüllü olarak geri dönecek yurttaşların, hayvanlarına, ağaçlarına, tarımsal ürünlerine, taşınmazlarına ve tarımsal üretim araç ve gereçlerine verilen her türlü zararları karşılayacak şekilde belirlenir.

(2) Köyleri boşaltıldıktan sonra geri dönmüş olan veya dönecek olanların yaptıkları veya yapacakları konut, ahır, ağıl ve diğer tarım ve hayvancılığa yönelik yapılarla yeniden tarım ve hayvancılık faaliyetine başlamak için gerekli olan tutarlar bu kanun kapsamında karşılanır.

Yardımın belirlenmesi

 MADDE 7- (1) Bu kanun kapsamında hak sahiplerine yapılacak yardımlar, köye geri dönecek olanların beyanı ile adli, idari ve askeri birimlerdeki bilgi ve belgeler göz önünde bulundurularak, günün ekonomik koşullarına göre komisyon tarafından bilirkişi aracılığıyla belirlenir.

Yardımın yapılması

MADDE 8- (1) Bu kanun kapsamında komisyon tarafından yapılmasına karar verilen yardım, Bakanlık bütçesinden üç ay içerisinde karşılanır.

(2) Bu kanun kapsamında hak sahiplerine yapılacak yardımlardan herhangi bir ad altında kesinti yapılamaz.

Yürürlük

MADDE 9- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorumlar

Ad-Soyad
E-Mail
Yorum
Tüm Yorumlar
Tüm Yorumlar


SİZİ TANITALIM

Bilgilerinizi girerek, Dersimli Esnaf ağına dahil olabilirsiniz!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

BURAYA TIKLAYINIZ

DERSİMLİ ESNAFLARIMIZ

Burçlar

Günlük falınızı Okuyun

Astroloji.org 'un desteğiyle

HAVA DURUMU

ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

 Bugün : 4202
 Dün : 14351
 Toplam : 41066692
 Ip No : 3.236.156.34