Resmi İlanlar 7.3.2018 14:21:54 17009 defa okundu

İLAN

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait ilimiz Merkez Moğultay Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi arasında belirlenen 27 adet M Plaka hattı ve Belediyemize ait İlimiz Merkez Moğultay Mahallesi ile Atatürk ve Aktuluk Mahallesi arasında belirlenen ortak A1, A2, U1 ve U2 güzergâh hattında çalışmak üzere 2 adet M plaka hattı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45. maddeleri gereğince Açık Arttırma Usulü ile 10 yıllığına kiralama ihalesi belediyemiz encümen salonunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli Gerçek Kişi İse;

1-İş deneyim Belgesi aslı (En az 6 ay M plaka ile toplu taşıma işinde çalışmış olmak)

2-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulanacak kimselerin noter vekaletnameleri

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi

4-Geçici teminat ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu.

5-Şartname satın alındığına dair makbuzu.

6-Belediyemize herhangi borcu yoktur yazısı.

7-İkametgâh Belgesi

B) İstekli Tüzel Kişi İse;

1-İş deneyim Belgesi aslı (En az 6 ay M plaka ile toplu taşıma işinde çalışmış olmak)

2-İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bu bulunduğu ticaret odasından resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge

3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5-Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.)

6-Şartname bedelinin ödendiğine dair dekont.

7-“Belediyemize her hangi bir borcu yoktur” yazısı

Yukarıda belirtilen 27 adet Cumhuriyet Mahallesi ve 2 adet A1, A2-U1 U2 M Plaka ihalesi 22.03.2018 Perşembe günü aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde ayrı ayrı. Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Bu minibüs hatlarına ait idari şartname mesai saati dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli 100, 00TL.dir. İhaleye giren kişiler idari şartnamede yazılı bulunan şartları aynen kabul eder. İhaleye girecek gerçek veya Tüzel kişilerin kanuni ikametgahlarının bulunması zorunludur. Encümenimizce tespit edilen 10 yıllık muhammen kira bedelinin %3 teminatını ve diğer evraklarının en geç 22.03.2018 günü saat 12:00 a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları veya 2886 sayılı yasanın 26 ve 27. Maddelerinde belirtilen teminat yerine geçen belgeleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. M plakalı araçlarda bulunması gereken şartlar ile ihale hakkında diğer şartlar, idari şartnamede düzenlenmiştir.

İdare, kurum menfaati doğrultusunda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KİRA YAPILACAK GÜZERGAHI

HAT-M PLAKA- SAYISI 27 adet* 2 ADET

10 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 ADET

MUHAMMEN AYLIK KİRA BEDELİ (1 ADET /TL)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL) %3

j

CUMHURİYET MAH.MİNİBÜS HATTI (27 ADET)

250*120=30.000,00 TL

250,00 TL

900,00 TL

ATATÜRK VE AKTULUK MAH.

Al A2-U1 VE U2 ORTAK TEK HATTI (2 ADET 62 VE 71 NOLU HAT)

500*120 ay =60.000.00 TL

500.00 TL

1

1.800,00 TL

 

 

CUMHURİYET MAHALLESİ MİNİBÜS KİRALAMA İHALESİ

S.NO

HAT NUMARASI

1 AYLIK MUHAMMEN BEDEL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

1 NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:00

2

2 NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:05

3

3NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:10

4

4NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:15

5

5NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:20

6

6NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:25

_7_

7NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:30

8

8NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:35

9

9NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:40

İÜ

10NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:45

11

11NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:50

12

12NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

13:55

13

13NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

14:00

14

14NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

14:05

15

15NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

14:10

16

16NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

14:15

17

17NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

14:20

00

18NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

14:25

_19

19NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

14:30

20

20NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

14:35

21

21NOLU MİNİBÜS HATTI i

250,00 TL

22.03.2018

14:40

22

22NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

14:45

23

23NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22,03.2018

14:50

24

24NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

14:55

25

25NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

15:00

26

26NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

15:05

27

27NOLU MİNİBÜS HATTI

250,00 TL

22.03.2018

15:10

A1-A2-U1-U2 MİNİBÜS KİRALAMA İHALESİ

62

62 NOLU MİNİBÜS HATTI

500,00 TL

22,03.2018

15:15

71

71 NOLU MİNİBÜS HATTI

500,00 TL

t 22.03.2018

15:20

iİlanen duyurulur.

Yorumlar

Ad-Soyad
E-Mail
Yorum
Tüm Yorumlar
Tüm Yorumlar


SİZİ TANITALIM

Bilgilerinizi girerek, Dersimli Esnaf ağına dahil olabilirsiniz!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

BURAYA TIKLAYINIZ

DERSİMLİ ESNAFLARIMIZ

Burçlar

Günlük falınızı Okuyun

Astroloji.org 'un desteğiyle

HAVA DURUMU

ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ

 Bugün : 4552
 Dün : 15798
 Toplam : 42912779
 Ip No : 18.206.238.77